Hat 145

60 Evler Kaymakamlık bölgesindeki çalışma tamamlanana kadar Umuttepe yönünde; Havuzun oradan sahile bayrağa inilecek, bayraktan sola dönülüp sahil yolundan 44 evler (Dumlupınar) güzergahına bağlanılacaktır. 60 evler yönünde ise 44 Evlerden sonra sahil yolundan bayrağa kadar gidilecek, bayraktan havuza çıkılıp güzergah takip edilecektir.